لوازم مهندسی

لوازم مهندسی

لوازم مهندسی

ورود اعضا
برای مثال : xyz@yahoo.com
رمز عبور شما باید شامل حروف و اعداد باشد
ثبت نام رایگان فراموشی رمز عبور
کلمپ متر  ,ACکلمپ آمپرمترAC ,مدل ,TES-3074ساخت کمپانی TESتایوان
کلمپ متر ,ACکلمپ آمپرمترAC ,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارمتر, تشعشع سنج خورشید, پیرانومتر,مدل TES-132
سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارم

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی, کلمپ متر , مدل TES-3092ساخت کمپانی TESتایوان
کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ متر  ,ACکلمپ آمپرمترAC ,مدل ,TES-3074ساخت کمپانی TESتایوان
کلمپ متر ,ACکلمپ آمپرمترAC ,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر TRMS , آمپرمتر چنگکی,مدل TES-3050ساخت کمپانی TESتایوان
کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC/DC , کلمپ مترAC/DC , مدل PROVA2000ساخت کمپانی TESتایوان
کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, میلی کلمپ متر, میلی آمپرمتر چنگکی, مدل prova11
میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلمپی, اتومبیل, مدل Cm-02 ,ساخت کمپانی TES تایوان
کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلم

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپرمتر چنگکی, کلمپ متر, مدل TES-3063 ,ساخت كمپاني TESتايوان
کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,مدل , PROVA2000ساخت كمپاني PROVAتايوان
کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,م

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC , (VFDکلمپ ) مدل, 3901/3900,TES- ساخت کمپانی TES تایوان
کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC ,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
سولارسیستم آنالایزر, سولارسیستم آنالیزور, تسترفتوولتائیک, تسترفوتو ولتائیک, مدل PROVA-PROVA-1011+SOLAR15+21 , ساخت کمپانی PROVAتایوان
سولارسیستم آنالایزر, سولارسیست

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل Tes-SS1 ,ساخت کمپانی tes تایوان
سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
كروماتوگرافي گازي و مايع GC- HPLC
كروماتوگرافي گازي و مايع GC- H

تلفن: 09120767566 -
کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی, کلمپ متر , مدل TES-3092ساخت کمپانی TESتایوان
کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC , (VFDکلمپ ) مدل, 3901/3900,TES- ساخت کمپانی TES تایوان
کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC ,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر TRMS , آمپرمتر چنگکی,مدل TES-3050ساخت کمپانی TESتایوان
کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC/DC , کلمپ مترAC/DC , مدل PROVA2000ساخت کمپانی TESتایوان
کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, میلی کلمپ متر, میلی آمپرمتر چنگکی, مدل prova11
میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ آمپرمتر خودرویی, AC/DC کلمپ متر, آمپرمتر, مدل CM-02
کلمپ آمپرمتر خودرویی, AC/DC کل

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ وات متر, کلمپ آمپرمتر AC/DC , کلمپ متر, آمپرمترچنگکی,مدل , PROVA2009ساخت کمپانی TES تایوان
کلمپ وات متر, کلمپ آمپرمتر AC/

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ قدرتی , HVACآمپرمتر , کلمپ متر ,TRMS مدل, TES-3079K ساخت کمپانی TESتایوان
کلمپ قدرتی , HVACآمپرمتر , کل

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ قدرتی دیتا لاگر , آمپرمتر, کلمپ آمپرمتر, وات متر,مدل, TES-3063 ساخت کمپانی TES تایوان
کلمپ قدرتی دیتا لاگر , آمپرمت

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ قدرتی , PF کلمپ آمپرمتر, کلمپ چنگکی,مدل, PROVA6601ساخت کمپانی TES تایوان
کلمپ قدرتی , PF کلمپ آمپرمتر,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ قدرتی, کلمپ آمپرمتر3فاز, آمپرمترقدرتی,تک وسه فاز ,ومدل , PROVA6600 ساخت کمپانی TES تایوان
کلمپ قدرتی, کلمپ آمپرمتر3فاز,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, کلمپ میلی امپرمتر مدل PROVA-11 , ساخت کمپانی PROVA تایوان
میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
دور سنج لیزری, دورسنج مکانیکی, تاکومتر , دورسنج تماسی, دورسنج دستی, مدل RM1501 , ساخت کمپانی TES تایوان
دور سنج لیزری, دورسنج مکانیکی,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
GPS Etrex 10
GPS Etrex 10

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0
سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارمتر, تشعشع سنج خورشید, پیرانومتر,مدل TES-132
سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارم

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
مولتیمتر 2کاناله,مولتی متر2کاناله,آوومتر 2 کاناله, مولتی متر دیتالاگر, مولتیمتردیتالاگر, مدلPROVA 901/903 تایوان
مولتیمتر 2کاناله,مولتی متر2کان

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
مولتي فانکشن كاليبراتور,پروسس کالیبراتور, مولتی کالیبراتور, مدل PROVA 123 ,ساخت کمپانی PROVA تایوان
مولتي فانکشن كاليبراتور,پروسس

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ آمپرمتر هارمونیک قدرتی, هارمونیک آنالایزر قدرتی, مدل AFLEX-3005 ,ساخت کمپانی TES تایوان
کلمپ آمپرمتر هارمونیک قدرتی,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ آمپر متر هارمونیک, هارمونیک آنالایزر قابل انعطاف, مدل AFLEX-3003 ,ساخت کمپانی TES تایوان
کلمپ آمپر متر هارمونیک, هارمون

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ آمپر متر, آمپر متر با کلمپ قابل انعطاف, مدل ,AFLEX-3001ساخت کمپانی TES تایوان
کلمپ آمپر متر, آمپر متر با کل

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
پاورآنالایزر هارمونیک , پاورآنالایزر هارمونیک با کلمپ قابل انعطاف, پاورآنالایزر با کلمپ فلکسی , آنالیزور توان, مدلAFLEX-6300 , ساخت کمپانی TES تایوان
پاورآنالایزر هارمونیک , پاورآن

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
پاور آنالایزر, مدل PROVA 23 ,ساخت كمپاني PROVA تايوان
پاور آنالایزر, مدل PROVA 23 ,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
پاور آنالایزر ,مدل WM-03 ,ساخت كمپاني PROVA تايوان
پاور آنالایزر ,مدل WM-03 ,ساخ

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
پاور آنالایزرگرافيكي, پاورآنالایزر, پاورمتر, کلمپ پاورمتر, مدل PROVA-6200 , ساخت كمپاني TES تايوان
پاور آنالایزرگرافيكي, پاورآنال

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
پاور آنالایزر سه فاز, پاورآنالایزر,مدل TES-3600 ,ساخت كمپاني TES تايوان
پاور آنالایزر سه فاز, پاورآنال

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
پاور آنالایزر تک فاز و سه فاز, هارمونیک آنالایزرتک فاز و سه فاز, پاور انالایزر, هارمونیک انالایزر ,مدل PROVA6830+6802 ,ساخت کمپانی TESتایوان
پاور آنالایزر تک فاز و سه فاز,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
پاور آنالایزرهارمونیک سه فاز , هارمونیک آنالایزر ,مدل PROVA6830+6801 ,ساخت کمپانی TESتایوان
پاور آنالایزرهارمونیک سه فاز ,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
پاور آنالایزرهارمونیک, هارمونیک آنالایزر, پاورآنالایزر سه فاز ,مدل PROVA6830+3007 ,ساخت کمپانی TESتایوان
پاور آنالایزرهارمونیک, هارمونی

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل Tes-SS1 ,ساخت کمپانی tes تایوان
سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
مولتیمتر دیتالاگر, مولتی متر دیتالاگر, مدلTES-2732A
مولتیمتر دیتالاگر, مولتی متر د

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
سولار سیستم آنالایزر , سولار سیستم آنالیزور,مدلPROVA1011 ,ساخت کمپانی PROVA تایوان
سولار سیستم آنالایزر , سولار س

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
مولتی متر , LCR متر,آوومتر, اهم متر, مولتیمتر,مدل TES-2712 ,ساخت کمپانی TES تایوان
مولتی متر , LCR متر,آوومتر, اه

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
مولتی متر,مولتیمتر,آوومتر, مولتی متر دیجیتال, اهم متر, مدل TES-2700 ,ساخت کمپانی TES تایوان
مولتی متر,مولتیمتر,آوومتر, مول

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ متر,وات متر کلمپی/DC, AC , آمپرمتر,مدل TES-3096 ,ساخت كمپاني TESتايوان
کلمپ متر,وات متر کلمپی/DC, AC

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ متر,وات متر کلمپی, AC/DC ,آمپرمترکلمپی ,مدل PROVA2009 , ساخت كمپاني TESتايوان
کلمپ متر,وات متر کلمپی, AC/DC

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلامپ قدرتی تک فاز و سه فاز,آمپرمتر قدرتی تک فاز و سه فاز,کلمپ متر قدرتی, مدل PROVA 6600
کلامپ قدرتی تک فاز و سه فاز,آم

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ متر قدرتی , HVAC آمپرمتر قدرتی ,کلمپ متر,مدل TES-3079K  ,ساخت كمپاني TESتايوان
کلمپ متر قدرتی , HVAC آمپرمتر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
میلی آمپر متر کلمپی ,میلی آمپرمتر, مدل PROVA11 ,ساخت كمپاني TESتايوان
میلی آمپر متر کلمپی ,میلی آمپر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ متر قدرتی, AC,DC دیتالاگر,آمپرمترقدرتی,کلمپ متر, مدل TES-3050 ساخت كمپاني TESتايوان
کلمپ متر قدرتی, AC,DC دیتالاگر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلمپی, اتومبیل, مدل Cm-02 ,ساخت کمپانی TES تایوان
کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلم

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ نشتی جریان, آمپر متر نشتی ,کلمپ متر نشتی,مدل CM-03
کلمپ نشتی جریان, آمپر متر نشتی

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپرمتر چنگکی,مدل TES-3063
کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,مدل , PROVA2000ساخت كمپاني PROVAتايوان
کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,م

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
GPS Map 62s (جی پی اس دستی)
GPS Map 62s (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0
مولتیمتر , True RMS مولتی متر True RMS , آوومتر, True RMSمدلTES-2620
مولتیمتر , True RMS مولتی متر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز, اسیلوسکوپ2 کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل , SDS-7072Eساخت کمپانی ,OWON هنگ کنگ
اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز, اسیلوسکو

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
GPS Etrex 20 (جی پی اس دستی)
GPS Etrex 20 (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0
فانکشن ژنراتور10 مگاهرتز, فانکشن ژنراتوردو کاناله, مدل ,AG-1012 ساخت کمپانی OWON, هنگ کنگ
فانکشن ژنراتور10 مگاهرتز, فانک

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کارت اسیلوسکوپ 2کاناله, کارت اسکوپ,مدل ,VDS-1022ساخت کمپانی OWON, هنگ کنگ
کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کار

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کارت اسیلوسکوپ دوکاناله, کارت اسکوپ,مدل , VDS-1022 I ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ
کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کا

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
اسیلوسکوپ پرتابل 60 مگاهرتز, اسیلوسکوپ پرتابل2 کاناله, اسیلوسکوپ پرتابل دیجیتال ,مدل HDS-2062M-N ,ساخت کمپانی, OWON هنگ کنگ
اسیلوسکوپ پرتابل 60 مگاهرتز, ا

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
اسیلوسکوپ دستی , اسیلوسکوپ دستی 20 مگاهرتز, اسیلوسکوپ دستی 2 کاناله, اسیلوسکوپ دستی دیجیتال, مدل HDS-1021M ,ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ
اسیلوسکوپ دستی , اسیلوسکوپ دست

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکوپ 2 کاناله, لاجیک آنالایزر, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل8202T , MSO-ساخت کمپانیOWON, هنگ کنگ
اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکو

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ2 کاناله , لاجیک آنالایزر, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل MSO-7102TD ,ساخت کمپانی OWON,هنگ کنگ
اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسک

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز  ,اسیلوسکوپ 2 کاناله, اسیلوسکوپ لاجیک آنالایزر, اسیلوسکوپ دیجیتال ,مدل MSO-7062TD ,ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ
اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز ,اسیلوس

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکوپ 4کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال ,مدل TDS-8204 ,ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ
اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکو

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ4کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال ,مدل , TDS-7104ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ
اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسک

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 4 کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل , TDS-8104ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ
اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسک

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
سوئیپ فانکشن ژنراتور, سوئیپ فانکشن ژنراتور MHz25 مگاهرتز, سوئیپ فانکشن ژنراتوردوکاناله ,مدل , AG-1022 F ساخت کمپانیOWON ,هنگ کنگ
سوئیپ فانکشن ژنراتور, سوئیپ فا

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز, اسیلوسکوپ دو کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل  SDS-6062E , ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ
اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز, اسیلوسکو

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
سوئیپ فانکشن ژنراتور 50 مگاهرتز, سوئیپ فانکشن ژنراتور AG-2052 Fمدل , ,ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ
سوئیپ فانکشن ژنراتور 50 مگاهرت

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز ,اسیلوسکوپ 2کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال ,مدل , SDS-7102Eساخت کمپانی ,OWON هنگ کنگ
اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز ,اسیلوس

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
ترازیاب ویلد NAK2
ترازیاب ویلد NAK2

مهدوی

تلفن: 09128577995
خــریدو فـــروش تجهـیزات نقـشه بــرداری
خــریدو فـــروش تجهـیزات نقـشه

مهدوی

تلفن: 09128577995
کارت اسیلوسکوپ،کارت اسکوپ, سری VDS ,کمپانی OWON
کارت اسیلوسکوپ،کارت اسکوپ, سری

شرکت صائن

تلفن: 021-88936611
اسیلوسکوپ دیجیتال, لاجیک آنالایزر, سری MSO , کمپانی OWON
اسیلوسکوپ دیجیتال, لاجیک آنال

شرکت صائن

تلفن: 021-88936611
اسیلوسکوپ دیجیتال , اسیلوسکوپ , سری SDS-E , کمپانی OWON
اسیلوسکوپ دیجیتال , اسیلوسکوپ

شرکت صائن

تلفن: 021-88936611
قطب نما دیجیتال کمپاس دیجیتال
قطب نما دیجیتال کمپاس دیجیتال

شرکت زمردآزما

تلفن: 66428740
تستر باطری دیجیتال, باطری تستر, تستر باطری, مدل33,TES-ساخت کمپانی TES تایوان
تستر باطری دیجیتال, باطری تستر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, منبع تغذیه رومیزی, منبع تغذیه 2 کاناله,  Prova 8000 programmable power supply
منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, م

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
کالیبراتور صدا TES-1356
کالیبراتور صدا TES-1356

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
سیگنال کالیبراتور, کالیبراتور سیگنال, كاليبراتور چند منظوره, مدل PROVA ical ,ساخت کمپانی PROVA تایوان
سیگنال کالیبراتور, کالیبراتور

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
لوپ كاليبراتور,کالیبراتورولتاژ و میلی آمپر,کالیبراتورلوپ,  4-20 mA  , مدل PROVA 100 ,ساخت کمپانی PROVA تایوان
لوپ كاليبراتور,کالیبراتورولتاژ

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
كاليبراتور دما,کالیبراتور ترموکوپل ,کالیبراتور,مدل , PROVA 125ساخت کمپانی PROVA تایوان
كاليبراتور دما,کالیبراتور ترمو

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
اسیلوسکوپ,اسیلوسکوپ 30 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 2 کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل SDS-5032E ,ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ
اسیلوسکوپ,اسیلوسکوپ 30 مگاهرتز

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
ارت تستر كلمپي ,تستر زمين ,ارت سنج کلمپی, مدل PROVA 5601 ,ساخت کمپانی PROVAتایوان
ارت تستر كلمپي ,تستر زمين ,ارت

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
معرفي شركت تجهیز شیمی
معرفي شركت تجهیز شیمی

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -
GPS OREGON 600 (جی پی اس دستی)
GPS OREGON 600 (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0
GPS Montana 650 (جی پی اس دستی)
GPS Montana 650 (جی پی اس دستی

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0
GPS MONTERRA (جی پی اس دستی)
GPS MONTERRA (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0
GPS Map 62sc (جی پی اس دستی)
GPS Map 62sc (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0
GPS map 78s (جی پی اس دستی)
GPS map 78s (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0
GPS Montana 600 (جی پی اس دستی)
GPS Montana 600 (جی پی اس دستی

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0
GPS Oregon 650 (جی پی اس دستی)
GPS Oregon 650 (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0
دور سنج ليزري, دور سنج تماسی,تاکومتر,دورسنج مکانیکی, مدل,RM – 1500 ساخت کمپانی TES تایوان
دور سنج ليزري, دور سنج تماسی,ت

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
تستر باطری, باطری تستر, دیجیتال مدل32 ,TES-ساخت کمپانی TES تایوان
تستر باطری, باطری تستر, دیجیتا

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
تستر عايق, میگر, مدل ,TES – 3660ساخت کمپانی TES تایوان
تستر عايق, میگر, مدل ,TES – 36

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
تستر عایق, میگر, مدل TES-1601 ,ساخت کمپانی TES تایوان
تستر عایق, میگر, مدل TES-1601

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
فانکشن ژنراتور25 مگاهرتز, فانکشن ژنراتور,مدل, AG-1022 ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ
فانکشن ژنراتور25 مگاهرتز, فانک

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
تستر عايق, میگر, تسترمقاومت عایق, مدل TES – 1604 ,ساخت کمپانی TES تایوان
تستر عايق, میگر, تسترمقاومت عا

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
GPS Etrex 30 (جی پی اس دستی)
GPS Etrex 30 (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0
ارت تستر, ارت سنج , تسترزمین, تستر مقاومت زمین,مدلTES-1700 , ساخت کمپانی TESتایوان
ارت تستر, ارت سنج , تسترزمین,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
میلی اهم متر, میلی اهم متر رومیزی ,مدلProva -700 ,ساخت کمپانی PROVA تایوان
میلی اهم متر, میلی اهم متر روم

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
خازن سنج, تسترخازن, سلف سنج, مدل TES-1500 , ساخت کمپانی TESتایوان
خازن سنج, تسترخازن, سلف سنج, م

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
مولتی متر,اهم متر,آوومتر , ولت متر, مدل TES-2700 ساخت کمپانی TES تایوان
مولتی متر,اهم متر,آوومتر , ولت

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
مولتی متر , LCR متر, ولت متر, مدل TES – 2712 , ساخت کمپانی TES تایوان
مولتی متر , LCR متر, ولت متر,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع سنج ,پیرانومتر,مدل TES-1333 ,ساخت کمپانی TES تایوان
سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع سنج , پیرانومتر,مدلTES-1333R ,ساخت کمپانی TES تایوان
سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
سولار پاور آناليزر,تسترفتوولتائیک ,مدل,PROVA200ساخت کمپانی PROVA تایوان
سولار پاور آناليزر,تسترفتوولتا

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
سولار پاور آناليزر, تسترفتوولتائیک ,مدلPROVA210 ,ساخت کمپانی PROVA تایوان
سولار پاور آناليزر, تسترفتوولت

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
منبع تغذیه تک 30 ولت, منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, منبع تغذیه سوئیچینگ ,مدلODP-3051 ,ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ
منبع تغذیه تک 30 ولت, منبع تغذ

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
منبع تغذیه تک,منبع تغذیه 30 ولت 3 آمپر , منبع تغذیه قابل برنامه ریزی , منبع تغذیه سوئیچینگ, مدل ODP-3031 , ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ
منبع تغذیه تک,منبع تغذیه 30 ول

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
منبع تغذیه,منبع تغذیه دوبل تراکینگ , منبع تغذیه 60ولت 6آمپر, منبع تغذیه سوئیچینگ , منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, مدل ODP-3032,ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ
منبع تغذیه,منبع تغذیه دوبل ترا

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
سیگنال ژنراتور, سیگنال زنراتور150 مگاهرتز, مدل , AG-4151ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ
سیگنال ژنراتور, سیگنال زنراتور

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
تستر عایق, میگر دیجیتال, مدل TES-1600 ,ساخت کمپانی TES تایوان
تستر عایق, میگر دیجیتال, مدل T

شرکت صائن

تلفن: 09101569347
دستگاه تعیین نفوذ یون کلر RCPT
دستگاه تعیین نفوذ یون کلر RCPT

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
GPSدستی ETREX20
GPSدستی ETREX20

ابوالفظل عباسزاده

تلفن: 9105478346
فروش جی پی اس ایستگاهی و نقشه برداری
فروش جی پی اس ایستگاهی و نقشه

ایران توتال

تلفن: 09124937559-021
سیستم های تهویه مطبوع
سیستم های تهویه مطبوع

Behtatahvie

تلفن: 05138411033
High Voltage های ولتاژ صنعتی و الکتروریسی (HV)
High Voltage های ولتاژ صنعتی و

شرکت مهندسی نانوصنعت

تلفن: 02126763457
تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر
تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر
تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
تجهیزات آزمایشگاهی عمران
تجهیزات آزمایشگاهی عمران

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
سوزن نفوذ به وزن 2.5±0.05g
سوزن نفوذ به وزن 2.5±0.05g

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
ویسکومتر شیشه ای Cannon در سایزهای مختلف
ویسکومتر شیشه ای Cannon در سا

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
قالب پلاستیکی یک تکه 150*150 میلی متر
قالب پلاستیکی یک تکه 150*150 م

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
دستگاه آزمايش بار ذره ای
دستگاه آزمايش بار ذره ای

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
دستگاههاي-GCMS-XRD-XRF-LCMS-ICP- GC- HPLC- UV/VIS- FTIR- AAS
دستگاههاي-GCMS-XRD-XRF-LCMS-IC

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -
دستگاه تعیین و آنالیز میزان خوردگی میلگرد در بتن (نیم پیل)
دستگاه تعیین و آنالیز میزان خو

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
تعمير ، تنظيم و کاليبراسيون دوربين نقشه برداري و جي پي اس
تعمير ، تنظيم و کاليبراسيون دو

ایران توتال

تلفن: 02186093142-091
دستگاه نفوذناپذیری هوای بلين سيمان
دستگاه نفوذناپذیری هوای بلين س

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
دستگاه مغزه گیری پرتابل
دستگاه مغزه گیری پرتابل

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
آون دوار لايه نازك قير
آون دوار لايه نازك قير

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
رئومتر تیرچه خمشی
رئومتر تیرچه خمشی

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
ویسکومتر چرخشی
ویسکومتر چرخشی

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
​سوزن تعیین درجه نفوذ قیر
​سوزن تعیین درجه نفوذ قیر

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
دستگاه تعیین و آنالیز میزان خوردگی میلگرد در بتن
دستگاه تعیین و آنالیز میزان خو

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر استاندارد اتوماتیک
دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر است

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
ست کامل آزمایش اسلامپ
ست کامل آزمایش اسلامپ

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
جك تعیین مقاومت فشاری برقي كامپيوتري و ديجيتال تمام اتوماتيك با ظرفیت 5000 کیلونیوتن
جك تعیین مقاومت فشاری برقي كام

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
دستگاه کشش میلگرد سروكنترل هيدروليك يونيورسال
دستگاه کشش میلگرد سروكنترل هيد

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
شیکر الک
شیکر الک

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
جك بتن شكن برقي كامپيوتري وديجيتال تمام اتوماتيك با ظرفيت 2000 KN
جك بتن شكن برقي كامپيوتري وديج

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
پتانسیواستات و گالوانواستات پرتابل Portable Potentiostat & Galvanostat توس نانو
پتانسیواستات و گالوانواستات پ

علی جوان

تلفن: 09355301826
فروش انواع شوف بالن
فروش انواع شوف بالن

شهرام رادفر

تلفن: 88826626-091224
GPS GINTEC G10 (سه فرکانسه)
GPS GINTEC G10 (سه فرکانسه)

مهندس زارعی

تلفن: 09191238633
گیرنده مولتی فرکانس GINTEC (کنترلر- رادیومودم)
گیرنده مولتی فرکانس GINTEC (کن

مهندس واصفی

تلفن: 09360856722
گیرنده GNSS ایستگاهی GINTEC مدل G10
گیرنده GNSS ایستگاهی GINTEC مد

مهندس ابوالقاسمیان

تلفن: 09382625447
دماسنج بتن,دماسنج آسفالت,دماسنج بتن,دماسنج آسفالت,دماسنج دیجیتال آسفالت,دماسنج دیجیتال بتن
دماسنج بتن,دماسنج آسفالت,دماسن

زمردآزما

تلفن: 66428740
جعبه سنگ جعبه سختی سنج سنگ پوستر سنگ شناسی
جعبه سنگ جعبه سختی سنج سنگ پو

زمردآزما

تلفن: 66428740-665546
تعمیرات و کالیبراسیون دوربینهای نقشه برداری و جی پی اس تعمیر میکروسکوپ
تعمیرات و کالیبراسیون دوربینها

زمردآزما

تلفن: 66428740-665546
فروش پرینتر سه بعدی جواهرسازی و دندانسازی
فروش پرینتر سه بعدی جواهرسازی

محمد-امیرحسینی

تلفن: 09124129606
فروش پرینتر سه بعدی تمام رنگی
فروش پرینتر سه بعدی تمام رنگی

محمد-امیرحسینی

تلفن: 09124129606
فروش استند اسکنر سه بعدی
فروش استند اسکنر سه بعدی

محمد-امیرحسینی

تلفن: 09124129606
فروش دستگاه CMM
فروش دستگاه CMM

محمد-امیرحسینی

تلفن: 09124129606
فروش اسکنر سه بعدی هندی
فروش اسکنر سه بعدی هندی

محمد-امیرحسینی

تلفن: 09124129606
Gps دستی montana600
Gps دستی montana600

ابوالفظل عباسزاده

تلفن: 2634487741
فروش اسکنر سه بعدی
فروش اسکنر سه بعدی

محمد-امیرحسینی

تلفن: 09124129606
فروش ویژه توتال استیشن لایکا
فروش ویژه توتال استیشن لایکا

ایران توتال

تلفن: 02186093142-091
لایه نشانی مولکولی لانگمویر بلاجت Langmuir Blodgett (Molecular) Depositon توس نانو
لایه نشانی مولکولی لانگمویر بل

علی جوان

تلفن: 09355301826
دستگاه لایه نشانی چرخشی – اسپین کوتر Spin Coater توس نانو
دستگاه لایه نشانی چرخشی – اسپی

علی جوان

تلفن: 09355301826
دستگاه لایه نشانی غوطه وری – دیپ کوتر Dip Coater توس نانو
دستگاه لایه نشانی غوطه وری – د

علی جوان

تلفن: 09355301826
دستگاه اندازی گیری کشش سطحی تنسیومتر Tensiometer توس نانو
دستگاه اندازی گیری کشش سطحی تن

علی جوان

تلفن: 09355301826
دستگاه اندازه گیری یون و اسیدیته Ion & pH Meter توس نانو
دستگاه اندازه گیری یون و اسیدی

علی جوان

تلفن: 09355301826
تیتراتور پتانسیومتری تمام اتوماتیک Potentiometric AutoTitrator توس نانو
تیتراتور پتانسیومتری تمام اتوم

علی جوان

تلفن: 09355301826
تیتراتور پتانسیومتری اسید و بازی (نقطه تنظیمی) Set Point AutoTitrator توس نانو
تیتراتور پتانسیومتری اسید و با

علی جوان

تلفن: 09355301826
تولید پودر با اتمایزر آلتراسونیک Ultrasonic Powder Generation توس نانو
تولید پودر با اتمایزر آلتراسون

علی جوان

تلفن: 09355301826
TBN تیتراتور ( تعیین عدد بازی و اسیدی روغن ) توس نانو
TBN تیتراتور ( تعیین عدد بازی

علی جوان

تلفن: 09355301826
جی پی اس سه فرکانسه Gintec با قیمت مناسب
جی پی اس سه فرکانسه Gintec با

ایران توتال

تلفن: 02186093142-091
فروش ویژه دوربین های ترازیاب و دوربین نقشه برداری نیوو
فروش ویژه دوربین های ترازیاب و

ایران توتال

تلفن: 02186093142-091
فروش ویژه دوربین نقشه برداری سندینگ
فروش ویژه دوربین نقشه برداری س

ایران توتال

تلفن: 02186093142-091
دستگاه اتوماتيك دیجیتال تعیین نقطه نرمی قیر
دستگاه اتوماتيك دیجیتال تعیین

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
فروش اسکنر سه بعدی منبت چوب
فروش اسکنر سه بعدی منبت چوب

محمد-امیرحسینی

تلفن: 09124129606
GCMSMS-GCMS- LCMS -NMR –ICP -ICPMS دستگاههای
GCMSMS-GCMS- LCMS -NMR –ICP -

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -
دستگاه ویکات اتوماتیک کامپیوتری
دستگاه ویکات اتوماتیک کامپیوتر

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
دستگاه اسپکتروفتومتر
دستگاه اسپکتروفتومتر

داود ثمین

تلفن: 021-44053954 -
شرکت نوبل شیمی
شرکت نوبل شیمی

داود ثمین

تلفن: 021-44053954 -
gps vista hcx
gps vista hcx

بابک خورسند

تلفن: 09371105587
lar 120g
lar 120g

بابک خورسند

تلفن: 09371105587
laser level lar250
laser level lar250

بابک خورسند

تلفن: 09371105587
فروش انواع توتال استیشن
فروش انواع توتال استیشن

پوراسا

تلفن: 66575699
تجهیزات و دستگاههای گروه زیست شناسی
تجهیزات و دستگاههای گروه زیست

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -
دستگاه کوانتومتر(اسپارک آنالایزر)
دستگاه کوانتومتر(اسپارک آنالای

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -
دستگاه وتجهیزات متالورژی
دستگاه وتجهیزات متالورژی

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -
دستگاه و تجهیزات پیشرفته و فوق پیشرفته فیزیک
دستگاه و تجهیزات پیشرفته و فوق

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -
تامین دستگاههای آماده سازی نمونه – تجهیزات تحقیق و توسعه باطری ها- آنالیز مواد و عملیات حرارتی از آمریکا
تامین دستگاههای آماده سازی نمو

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -
map 62sc
map 62sc

بابک خورسند

تلفن: 09371105587
دستگاههای اشعه ایکس بازتابی و فلورسانس  XRF-XRD
دستگاههای اشعه ایکس بازتابی و

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -
scanner x300
scanner x300

بابک خورسند

تلفن: 09371105587
تامین لوازم جانبی دستگاههای پیشرفته آزمایشگاهی
تامین لوازم جانبی دستگاههای پی

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -
مجموعه آماده سازی نمونه جامد،مایع ،گازجهت دستگاه FTIR
مجموعه آماده سازی نمونه جامد،م

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -
لامپهای هالوکاتد دستگاه جذب اتمی – لامپهای دوتریوم دستگاههای اسپکتروفتومتروجذب اتمی
لامپهای هالوکاتد دستگاه جذب ات

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -
اینترفیس دستگاه کروماتوگرافی به کامپیوتر
اینترفیس دستگاه کروماتوگرافی ب

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -
ستون GC - HPLC –سرنگ- سپتوم –فرول و قطعات کروماتوگرافی
ستون GC - HPLC –سرنگ- سپتوم –

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -
دستگاه مولتی ژنراتور(هیدروژن و ازت وهوا در یک پکیج)
دستگاه مولتی ژنراتور(هیدروژن و

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -
دستگاه هوا ژنراتور
دستگاه هوا ژنراتور

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -
دستگاه ازت ژنراتور
دستگاه ازت ژنراتور

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -
دستگاه هیدروژن ژنراتور
دستگاه هیدروژن ژنراتور

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -
دستگاه ، تجهیزات و لوازم یدکی سیستمهای پیشرفته آزمایشگاهی موجود و آماده تحویل
دستگاه ، تجهیزات و لوازم یدکی

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -
الكترود توری آند و کاتد پلاتينی
الكترود توری آند و کاتد پلاتين

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -
پمپ هاي مالشي - سرنگ پمپ- فرمانتور-فراکشن کولکتور
پمپ هاي مالشي - سرنگ پمپ- فرما

تلفن: 09120767566 -
نانوتكنولوژي - التراسونيك هموژنايزرو دستگاههای بررسی و آنالیز سطوح و ذرات نانو
نانوتكنولوژي - التراسونيك هموژ

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -
دستگاههای میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
دستگاههای میکروسکوپ الکترونی ر

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -
لوازم دستگاه اسپکتروفتومتر
لوازم دستگاه اسپکتروفتومتر

داود ثمین

تلفن: 021-44053954
بیسیم مجاز SABA
بیسیم مجاز SABA

اسرارموج

تلفن: 03132335083
چكش اشميت بتن ديجيتال
چكش اشميت بتن ديجيتال

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
چكش اشميت بتن
چكش اشميت بتن

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
رئومتر برشی دینامیکی
رئومتر برشی دینامیکی

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
پنترومتر آنالوگ دیجیتال
پنترومتر آنالوگ دیجیتال

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر دیجیتال اتوماتيك
دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر دیج

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
دستگاه تعیین نقطه نرمی اتوماتیک دیجیتال
دستگاه تعیین نقطه نرمی اتوماتی

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
رئومتر برشی دینامیکی
رئومتر برشی دینامیکی

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
نقشه برداری
نقشه برداری

شایان روش

تلفن: 09189330326
شیرآلات آزمایشگاهی
شیرآلات آزمایشگاهی

داود ثمین

تلفن: 021-44053954
تجهیزات جنرال آزمایشگاهی
تجهیزات جنرال آزمایشگاهی

داود ثمین

تلفن: 021-44053954
نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته
نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع

صابر واعظی

تلفن: 09125673486
map 62s
map 62s

بابک خورسند

تلفن: 09371105587
رفراکتومتر چشمی
رفراکتومتر چشمی

داود ثمین

تلفن: 021-44053954
دستگاه آزمايش التراسونيك بتن دیجیتال
دستگاه آزمايش التراسونيك بتن د

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940
لوازم دستگاه گازکروماتوگراف
لوازم دستگاه گازکروماتوگراف

داود ثمین

تلفن: 021-44053954
لوازم دستگاه جذب اتمی
لوازم دستگاه جذب اتمی

داود ثمین

تلفن: 021-44053954
گیرنده GPS/GIS دستی تک فرکانسه KQGEO
گیرنده GPS/GIS دستی تک فرکانسه

بابک خورسند

تلفن: 09389280400
لوازم دستگاه ftir
لوازم دستگاه ftir

داود ثمین

تلفن: 021-44053954
ژنراتورهای گازی
ژنراتورهای گازی

داود ثمین

تلفن: 021-44053954
پروب التراسونیک و حمام التراسونیک
پروب التراسونیک و حمام التراسو

داود ثمین

تلفن: 021-44053954 -
دستگاه جذب اتمی
دستگاه جذب اتمی

داود ثمین

تلفن: 021-44053954 -
لامپ های هالوکاتد جذب اتمی و دوتریوم اسپکتروفتومتر
لامپ های هالوکاتد جذب اتمی و د

داود ثمین

تلفن: 021-44053954 -
دستگاه FTIR
دستگاه FTIR

داود ثمین

تلفن: 021-44053954 -
gps dasti monterra
gps dasti monterra

بابک خورسند

تلفن: 09371105587
gps etrex 30
gps etrex 30

بابک خورسند

تلفن: 09371105587
gps stonex s9
gps stonex s9

هدیه رجب بای

تلفن: 09371105587
دستگاه گازکروماتوگراف
دستگاه گازکروماتوگراف

داود ثمین

تلفن: 021-44053954 -
ph متر و هیتر مگنت
ph متر و هیتر مگنت

داود ثمین

تلفن: 021-44053954

بازدید روز

۱۲۲۳

بازدید دیروز

۵۴۰۵

بازدید ماه

۶۶۲۸

بازدید کل

۷۸۲۸۴۹۱

افراد آنلاین

۲۷۸

الکسای جهانی:
میزان تغیرات جهانی:
الکسای ایران:

تعرفه تبلیغات

یک ستاره 100000 ریال
هر ستاره اضافه 100000 ریال
به همراه بک لینک مستقیم سایت و کلمات کلیدی مرتبطپالون هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعه‌ی راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.

تمامی خدمات این سایت تبلیغاتی، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.